Weryfikacja numerów VAT

Ta strona pomoże Ci zweryfikować numery VAT

   

  
Dostawy wewnątrz UE

Jeżeli predsiębiorstwo znajdujące się na terytorium UE, realizuje dostawy towarów albo usług do innego przedsiębiorstwa, usytuowanego na terenie innego kraju, wchodzącego w skład UE, wtedy nie jest obowiązkowym podanie w fakturze numeru VAT. To się nazywa „dostawa wewnątrz Unii”. Pod warunkiem, że obydwaj przedsiębiorstwa posiadają ważny numer VAT. Na tej stronie możesz sprawdzić, czy jest aktualny termin ważniści numeru VAT dla każdego kraju – członka UE, po czym możesz sporządzać fakturę bez podania numeru VAT. Zaleca się weryfikacja każdego numeru VAT osobno. Jeżeli organ państwowy zajmujący się podatkiem VAT stwierdzi, że pomyłkowo nie podałeś numeru VAT w osobnej fakturze, możesz dostać za to karę pieniężną.

Struktura numerów VAT w krajach – członkach UE jest zróżnicowana. Na tej stronie możesz znaleźć wygodną tabelę z zakresem struktur numerów VAT wszystkich krajów Europy.

Jeżeli przedsiębiorstwo zajmuje się dostawą do innego przedsiębiorstwa, znajdującego się na terenie tego samego kraju, należy podać w fakturze numer VAT. W fakturze muszą być podane numery VAT jak dostawcy, tak i odbiorcy. Z tej strony można skorzystać również w celu weryfikacji terminu ważności numerów VAT, obowiązujących wewnątrz kraju.

Kraj Format Ilość liter
Austria AT U99999999 litera U + 8 cyfr
Belgia BE 0999999999 cyfra 0 a następnie 9 cyfr
Bułgaria BG 999999999 9 lub 10 cyfr
Chorwacja HR 99999999999 11 cyfr
Czechy CZ 999999999 8, 9 lub 10 cyfr
Cypr CY 99999999L 9 postacie
Dania DK 99999999 8 cyfr (ostatnia cyfra jest numerem do weryfikacji)
Estonia EE 999999999 9 cyfr
Finlandia FI 99999999 8 cyfr (ostatnia cyfra jest numerem do weryfikacji)
Francja FR 99999999999 11 cyfr (pierwsza i druga postać może być litera)
Niemcy DE 999999999 9 cyfr
Grecja EL 999999999 9 cyfr (ostatnia cyfra jest numerem do weryfikacji)
Węgry HU 99999999 8 cyfr
Irlandia IE 9999999XX 7 cyfr a następnie 1 lub 2 liter
Włochy IT 99999999999 11 cyfr (ostatnia cyfra jest numerem do weryfikacji)
Łotwa LV 99999999999 11 cyfr
Litwa LT 999999999 9 lub 12 cyfr
Luxembourg LU 99999999 8 cyfr
Malta MT 99999999 8 cyfr
Holandia NL 999999999B99 11 cyfr + litera B
Polska PL 9999999999 10 cyfr (ostatnia cyfra jest numerem do weryfikacji)
Portugalia PT 999999999 9 chiffres (ostatnia cyfra jest numerem do weryfikacji)
Rumunia RO 9999999999 2-10 cyfr (ostatnia cyfra jest numerem do weryfikacji)
Słowacja SK 9999999999 10 cyfr
Słowenia SI 99999999 8 cyfr (ostatnia cyfra jest numerem do weryfikacji)
Hiszpania ESX9999999X 9 cyfr (pierwszy lub ostatni znak może być litera)
Szwecja SE 999999999901 12 cyfr (dwie ostatnie cyfry są zawsze 01)
Zjednoczone Królestwo GB 999999999 9 cyfr
Nowa usługa na Intervat: MOSS albo Mini-One-Stop-Shop

Od 2015r. został zmieniony regulamin, dotyczący zakładów, zajmujących się dostawą do osób prywatnych, które lokalizują się na terenie innych krajów – członków UE w zakresie jednej z następujących usług:

- telekomunikacja
- usługi tele-, radio
- usługi, nadawane w sposób elektroniczny

Poczynając od 2015 r. te przedsiębiorstwa powinne stosować taryfę VAT, obowiązującą w kraju, gdzie mieszkają ich klienci. Odliczenia VAT odchodzą do skarbu państwa kraju zamieszkania klienta. Żeby takie przedsiębiorstwa nie musiały sporządzać osobne faktury VAT dla każdego kraju, władze dozwolają, by kwoty wpłacanego podatku VAT dla wszystkich krajów było można wpisywać do jednej faktury, nazywanej fakturą MOSS.

Przeznaczenie tej strony internetowej jest nie tylko w tym, by mieć możliwość monitoryngu taryf VAT dla wszystkich krajów – członków UE. Dlatego tutaj również możesz odnaleźć wygodną tabelę taryf obowiązujących w każdym kraju Unii Europejskiej. Wwiększości przypadków należy stosować taryfy standardowe. W celu bardziej pełnych informacji tu również podajemy obniżone taryfy VAT.

Kraj Stawka zerowa? Obniżona stawka VAT Standardowa stawka
Austria Nie 10% lub 12% 20%
Belgia Tak 6% lub 12% 21%
Bułgaria Nie 9% 20%
Czechy Nie 15% 21%
Chorwacja Nie 5% lub 13% 25%
Cypr Tak 5% lub 9% 19%
Dania Tak - 25%
Estonia Tak 9% 20%
Finlandia Tak 10% lub 14% 24%
Francja Nie 2.1% lub 5.5% lub 10% 20%
Niemcy Nie 7% 19%
Grecja Nie 6.5% lub 13% 23%
Węgry Nie 5% lub 18% 27%
Irlandia Tak 4.8% lub 9% lub 13.5% 23%
Włochy Tak 4% lub 10% 22%
Łotwa Nie 12% 21%
Litwa Nie 5% lub 9% 21%
Luxemburg Nie 3% lub 8% 17%
Malta Tak 5% lub 7% 18%
Holandia Nie 6% 21%
Polska Tak 5% lub 8% 23%
Portugalia Nie 6% lub 13% 23%
Rumunia Nie 5% lub 9% 24%
Słowenia Nie 9.5% 22%
Słowacja Nie 10% 20%
Hiszpania Nie 4% lub 10% 21%
Szwecja Tak 6% lub 12% 25%
Zjednoczone Królestwo Tak 5% 20%